Làm App Android
Kiếm Tiền
Google Admob

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY

BUỔI HỌC ONLINE HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ

Buổi học diễn ra hôm nay - Điền thông tin bên dưới để tham gia MIỄN PHÍ

Expert: Quốc Anh

Hơn 7 năm làm MMO xuất bản ứng dụng app mobile trên Google Play và kiếm tiền Google Admob.

BẬT MÍ LÀM APP ANDROID KHÔNG CẦN BIẾT LẬP TRÌNH, KHÔNG CẦN NGỒI CODE - TẠO THU NHẬP THỤ ĐỘNG TỪ GOOGLE ADMOB

Bí mật #1: Thấy rỏ xu hướng và tiềm năng ngành Mobile App trên thị trường toàn cầu để bắt đầu!

Bí mật #2: Hướng làm giúp bạn tiết kiệm chi phí, tối ưu thời gian để xây dựng và phát triển ứng dụng có kết quả nhanh. Không cần học lập trình, không cần ngồi code hay viết app.

Bí mật #3: Công thức tính điểm hoà vốn và cơ hội kinh doanh kiếm tiền online từ công việc xuất bản ứng dụng Mobile App.

Feeback Học Viên khoá học

ĐĂNG KÝ THAM GIA NGAY

Điền thông tin phía dưới để đăng ký MIỄN PHÍ:

This site is not a part of the Facebook website or Facebook Inc. Additionally, this site is not endorsed by
Copyright ©quocmedia.com. All Rights Reserved.